เปิดเมนูหลัก

รายชื่อธงในประเทศเม็กซิโก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ธงในประเทศเม็กซิโก)

ภาพด้านล่างต่อไปนี้ เป็นธงต่างๆ ที่ใช้และเคยใช้ในประเทศเม็กซิโก

ธงชาติเม็กซิโกและธงชัยหน่วยทหาร ที่มีต้นแบบจากธงชาติเม็กซิโกสมัยต่างๆ จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองมอรเทอร์เรย์ รัฐนวยโวเลออง.

ธงชาติแก้ไข

ธงชาติในลักษณะที่ต่างออกไป (Variants flags)แก้ไข

ธงตำแหน่งราชการแก้ไข

ธงในอดีตแก้ไข

ธงทหารแก้ไข

คณะนายพลแห่งอเมริกาเหนือแก้ไข

กองทัพสามผู้คุ้มกันแก้ไข

ธงประจำรัฐแก้ไข

รัฐต่างๆ ในประเทศเม็กซิโกไม่มีธงประจำรัฐที่เป็นทางการ ตารางเบื้องล่างนี้แสดงภาพธงประจำรัฐโดยพฤตินัย (de facto flag) ที่ใช้กันโดยทั่วไป ลักษณะของธงดังกล่าวแต่ละธงใช้ธงพื้นสีขาว กว้าง 4 ส่วน ยาว 7 ส่วน เช่นเดียวกับธงชาติ กลางธงมีภาพตราประจำรัฐของแต่ละรัฐ

ธงเขตสหพันธ์แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข