บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ท่อไอเสีย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับระบายควันหรือไอเสียของการเผาไม้ของเครื่องชนิดสันดาปภายใน ช่วยลดเสียงซึ่งจากการจุดระเบิดเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ ในปัจจุบันท่อไอเสียยังได้ติดตั้งระบบลดมลพิษหรือเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา[1]

ท่อไอเสียตรงท้ายรถ

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข