ท็อปอวอร์ด 2001

ท็อปอวอร์ด 2001 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2544

สาขาโทรทัศน์แก้ไข

ผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมแก้ไข

ผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมแก้ไข

พิธีกรชายยอดเยี่ยมแก้ไข

พิธีกรหญิงยอดเยี่ยมแก้ไข

สาขาละครโทรทัศน์แก้ไข

ละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมแก้ไข

ผู้กำกับละครยอดเยี่ยมแก้ไข

ผู้เขียนบทละครยอดเยี่ยมแก้ไข

ดาราดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมแก้ไข

ดาราดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมแก้ไข

ดาราสมทบชายยอดเยี่ยมแก้ไข

ดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยมแก้ไข

ดารานำชายยอดเยี่ยมแก้ไข

ดารานำหญิงยอดเยี่ยมแก้ไข

สาขาดนตรีแก้ไข

นักร้องชายยอดเยี่ยมแก้ไขอ้างอิงแก้ไข