ทไวไลต์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ทไวไลต์ หรือสะกด ทไวไลท์ ทับศัพท์จาก Twilight อาจหมายถึง

ในความหมายภาษาอังกฤษ