ทาสติดที่ดิน (อังกฤษ: serfdom) เป็นสถานภาพของเกษตรกรจำนวนมากในระบบฟิวดัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับระบบถือครองที่ดินสมัยฟิวดัล (manorialism) และระบบที่คล้ายกัน ถือได้ว่าเป็นภาวะแรงงานขัดหนี้ (debt bondage) และแรงงานตามสัญญา (indentured servitude) ซึ่งมีความเหมือนและความต่างจากทาส เป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นระหว่างสมัยโบราณตอนปลายและยุคกลางตอนต้นในทวีปยุโรป และอยู่มาถึงกลางศตวรรษที่ 19 ในบางประเทศ[1]

ทาสติดที่ดินไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้โดยลำพัง แต่สามารถซื้อขายไปพร้อมกับที่ดินได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ สำหรับระบบ kholop ในรัสเซียทาสติดที่ดินสามารถซื้อขายได้เหมือนทาสปกติ ไม่มีสิทธิเหนือร่างกายและไม่สามารถออกจากที่ดินที่ติดอยู่ได้ ทาสติดที่ดินที่ครอบครองผืนดินจะต้องทำงานให้กับลอร์ดที่เป็นเจ้าของ โดยจะได้รับการคุ้มครอง ความยุติธรรมและสิทธิเพาะปลูกในบางพื้นที่ของแมเนอร์เพื่อยังชีพตนเอง ทาสติดที่ดินมักต้องทำงานในไร่นาของลอร์ด แต่ยังต้องทำงานในเหมืองและป่าไม้ ตลอดจนใช้แรงงานเพื่อบำรุงรักษาถนน

อ้างอิง แก้

  1. "Villeins in the Middle Ages | Middle Ages". 31 May 2012. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 5 November 2018. สืบค้นเมื่อ 5 November 2018.