ทะเลสาบมัจโจเร

(เปลี่ยนทางจาก ทะเลสาบมัจจอเร)

ทะเลสาบมัจโจเร (อิตาลี: Lago Maggiore) หรือ ทะเลสาบแวร์บาโน (Lago Verbano) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างแคว้นปีเยมอนเตและแคว้นลอมบาร์เดียทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี กับรัฐตีชีโนทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเนื้อที่ 212 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอิตาลี ทอดตัวขนานไปกับเชิงเขาแอลป์และทะเลสาบลูกาโน บริเวณทะเลสาบล้อมรอบไปด้วยภูเขาและเมืองตากอากาศ

ทะเลสาบมัจโจเร