ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ในทางเรขาคณิตเป็นรูปทรงสามมิติที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหกด้าน (อาจเป็นผืนผ้าหรือจัตุรัสก็ได้)

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ศูนย์กลางของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก จากการตัดกันของเส้นทแยงมุม

สูตรคำนวณ แก้

พื้นที่ผิวของทรงสี่เหลี่ยมที่มีความยาวของแต่ละด้านเป็น a b และ c คือ

 

ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมที่มีความยาวของแต่ละด้านเป็น a b และ c คือ

 

ดูเพิ่ม แก้