ถั่วแปบ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ถั่วแปบ อาจหมายถึง

  • ถั่วแปบ (พืช), ชื่อไม้เถาชนิด Dolichos lablab L. ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีม่วงฝักแบน ๆ
  • ขนมถั่วแปบ, ชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งข้าวเหนียวต้มคลุกกับมะพร้าว มีไส้ถั่วเขียวเราะเปลือกนึ่ง มีลักษณะแบน ๆ คล้ายถั่วแปบ โรยงาและน้ำตาล