ถนนพอร์โทเบลโล (อังกฤษ: Portobello Road) อยู่ในย่านนอตทิงฮิลล์ซึ่งอยู่ในเขตตะวันตกของกรุงลอนดอน ถนนพอร์โทเบลโลสายนี้แต่เดิมเป็นเพียงถนนสายเล็ก ๆ ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ผู้คนก็เริ่มมาวางขายสินค้าโดยเริ่มจากของมือสอง แล้วต่อมากลายเป็นตลาดขายของเก่าและของใหม่ ตลอดทั้งสองฝั่งถนนเต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายแบบและขนาด

A road with some cars parked on it next to a line of houses
ถนนพอร์โทเบลโล

ถนนพอร์โทเบลโลเป็นที่รู้จักมากขึ้นและดังไปทั่วโลกจากภาพยนตร์เรื่อง รักบานฉ่ำที่น็อตติ้งฮิลล์