บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
ตึกอิเควเทเบิลไลฟ์
ตึกอิเควเทเบิลไลฟ์ ก่อนถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1912

ตึกอิเควเทเบิลไลฟ์เป็นตึกระฟ้าในอดีตซึ่งเป็นตึกที่สุดในโลกใน พ.ศ. 2416 มีความสูง 142 ฟุต มีชั้น 8 ชั้น ตั้งอยู่ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

เหตุการไฟไหม้แก้ไข

ในวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 1912 อาคารถูกไฟไหม้ขนาดใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 6 คน

อาคารในปัจจุบันแก้ไข

ปัจจุบันอาคารสำนักงานได้ถูกย้ายไปที่แมนแฮตตันในชื่อ Equitable Building