ตำรวจฮังการี (ฮังการี: Rendőrség, ความหมายตามตัวอักษรว่า "ผู้รักษาความเรียบร้อย") เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มีเขตรับผิดชอบทั่วประเทศฮังการี โดยอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยของฮังการี

ตำรวจ
ตราประจำของตำรวจฮังการี
คำขวัญ"Szolgálunk és Védünk"
เรารับใช้และคุ้มครอง
ข้อมูลองค์กร
เจ้าหน้าที่44,923 คน (ค.ศ. 2011)
โครงสร้างเขตอำนาจ
เขตอำนาจในการปฏิบัติการฮังการี
สำนักงานใหญ่บูดาเปสต์

ได้รับเลือกเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ผู้บริหารหน่วยงาน
  • Károly Papp, ประธานกรรมาธิการตำรวจ
หน่วยงานปกครองกระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์
http://www.police.hu/