ตำรวจป่าไม้ ทำหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทยานแห่งชาติและป่าแห่งชาติ นอกจากนี้ยังทำ หน้าที่เจ้าหน้าที่การจับกุมลอบล่าสัตว์ป่า, การสืบสวนการละเมิดสิ่งแวดล้อม , อาคารที่ผิดกฎหมาย , การปกป้องสัตว์คุ้มครองสัตว์บังคับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์กฎหมายและการป้องกันไฟป่า

รถเจ้าหน้าที่ตำรวจป่าไม้ในสหรัฐอเมริกา

สำหรับในประเทศไทย ตำรวจป่าไม้คือ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง