ตัวเลขอีทรัสคัน

ตัวเลขอีทรัสคัน เป็นระบบตัวเลขที่ชาวอีทรัสคันใช้ มีการดัดแปลงมาจากตัวเลขกรีกแอตติก และมีการพัฒนาเป็นตัวเลขโรมันในภายหลัง

ระบบเลขตามพัฒนาการ
ตัวเลขฮินดู-อาหรับ
อาหรับตะวันตก
อาหรับตะวันออก
เขมร
มอญ
อินเดีย
พราหฺมี
ไทย
 
ตัวเลขเอเชียตะวันออก
จีน
ญี่ปุ่น
เกาหลี
 
ตัวเลขที่ใช้ตัวอักษร
อับญัด
อาร์มีเนีย
ซีริลลิก
กีเอส
ฮีบรู
ไอโอเนียน/กรีก
สันสกฤต
 
ตัวเลขระบบอื่น ๆ
แอตติก
อีทรัสคัน
โรมัน
บาบิโลเนีย
อียิปต์
มายา
รายชื่อระบบเลข
ระบบเลขตามฐาน
เลขฐานสิบ (10)
2, 4, 8, 16, 32, 64
3, 9, 12, 24, 30, 36, 60, อื่น...
ตัวเลขอีทรัสคัน ตัวเลขอารบิก สัญลักษณ์ *
ธู 1 I
มัค/มาห์ 5 Λ
ซาร์ 10 X
มัฟ-อัค/มัค-อัค 50
? 100 C หรือ Ж
หมายเหตุ

* รูปสัญลักษณ์ที่ใกล้เคียง เนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ไม่มีสัญลักษณ์แทนรูปเหล่านี้

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข