ตันต็อกเส็ง

ตันต็อกเส็ง (จีน: 陳篤生, 2341-24 กุมภาพันธ์ 2393) พ่อค้าและมหาเศรษฐีชาวสิงคโปร์ รับราชการเป็นผู้นำชุม

ตันต็อกเส็ง (จีน: 陳篤生, 2341-24 กุมภาพันธ์ 2393) พ่อค้าและมหาเศรษฐีชาวสิงคโปร์ รับราชการเป็นผู้นำชุมชนชาวจีนในสิงคโปร์ ทุกวันนี้ โรงพยาบาลตันต็อกเส็ง และถนนตันต็อกเส็งในเขตโรงพยาบาลนั้นตั้งชื่อตามเขา

ตันต็อกเส็ง
เกิดพ.ศ. 2341
มะละกา, บริติชมาลายา (ทุกวันนี้คือ มาเลเซีย)
เสียชีวิต24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2393
สิงคโปร์
บุตรตันกิมเจ๋ง