ตะขอ หมายถึง ขอโลหะ หรือพลาสติก ไม้ หรือเหล็กที่มีลักษณะ งอ เป็นห่วงใช้คล้อง ฯลฯ เช่นตะขอเบ็ดตกปลา ตะขอบังคับช้าง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตว่า "ตาขอ" ตะขอใช้สำหรับชักเกี่ยว แขวน หรือสับ เกาะเกี่ยวเพื่อลากหรือดึง กระดุมมีประเภทที่เรียกว่าตะขอ เช่นติดกระดุมกางเกง เรียกเกี่ยวตะขอกางเกง ติดกระดุมเสื้อ เรียกว่าติดตะขอเสื้อ บางแห่งเรียกตะขอว่า ขอ

ตะขอที่ใช้ในการป่าไม้
ตะขอทั่วไป

ทางการแพทย์แก้ไข

 • ตะขอโอบฟัน (Arm, Reciprocal)
 • ตะขอโอบฟัน (Akers)
 • ตะขอวงแหวน (Clasp, Ring)
 • ตะขอลอยกลับทาง (Clasp, Reverse Back Action)
 • ตะขอโลหะร่วม (Clasp, Combination)
 • ตะขอโอบฟันชนิดกลับทาง (Clasp, Reverse Approach Circumferential)
 • เข็มเย็บแผล (Curve circle needle) [1]

เครื่องมือความปลอดภัย และเครื่องจักรแก้ไข

 • ตะขอมีรู
 • ตะขอเรียว
 • ตะขอสับโซ่
 • ตะขอหมุนอิสระ

เครื่องประดับแก้ไข

 • ตะขอต่างหู
 • ตะขอรี, ตะขอสปริง
 • ตะขอคล้องสร้อย
 • ตะขอตัวเอ็น, ตะขอตัวเอ็ม
 • ตะขอนาฬิกา, ตะขอก้ามปู
 • ตะขอแม่เหล็ก
 • ตะขอกระดุม

อ้างอิงแก้ไข