ตราแผ่นดินของไซปรัส

ตราแผ่นดินของไซปรัส เริ่มใช้เมื่อค.ศ. 1960 มีส่วนประกอบคือ

  1. โล่ เป็นรูป วงศ์นกพิราบและนกเขา กำลังคาบช่อโอลีฟ บรานช์ สีขาว และมีเลขปี ค.ศ. 1960 พื้นหลังสีเหลือง
  2. ประคองข้าง เป็นรูป ช่อโอลีฟ บรานช์
ตราแผ่นดินของไซปรัส
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราสาธารณรัฐไซปรัส
เริ่มใช้พ.ศ. 2503
โล่พื้นหลังสีเหลือง วงศ์นกพิราบและนกเขา กำลังคาบช่อโอลีฟ บรานช์ สีขาว และมีเลขปี ค.ศ. 1960
ประคองข้างช่อโอลีฟ บรานช์

มีคำขวัญในโล่สีเหลือง เขียนว่า ค.ศ. 1960

ดูเพิ่ม แก้