ตราแผ่นดินของโอมาน

ตราแผ่นดินของรัฐสุลต่านโอมาน (อาหรับ: شعار سلطنة عمان‎) เป็นรูปกริชคันจาร์ ในฝักที่ซ้อนทับกับสองดาบคู่ไขว้ ตราที่กล่าวมานี้ใช้เป็นตราประจำราชวงศ์บูไซดีในศตวรรษที่ 18 ต่อมาจึงได้ใช้ตราดังกล่าวเป็นตราแผ่นดิน รวมถึงปรากฏอยู่บนผืนธงชาติโอมาน ที่มุมบนคันธง และ ใช้เป็นตราราชการของกองทัพโอมาน.

ตราแผ่นดินของโอมาน
National emblem of Oman.svg
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราผู้ปกครองโอมาน
โล่กริชคันจาร์ ในฝักที่ซ้อนทับกับดาบคู่ไขว้

ประวัติแก้ไข

การออกแบบแก้ไข

ความหมายแก้ไข

กระทรวงการต่างประเทศ ได้นิยามความหมายของตราแผ่นดินดังนี้ กริชคันจาร์ –ในฝักที่ซ้อนทับกับสองดาบคู่ไขว้ – หมายถึง อาวุธประจำตัวของชาวโอมานซึ่งมีมาแต่โบราณ.[1] They are attached together by an embellished horse-bit at the centre.[2] กริชคันจาร์' เป็นสัญลักษณ์ของสุลต่านเรียกว่า "คันจาร์ศักดิ์สิทธิ์" ใช้ในงานพิธีสำคัญ[3] for formal occasions.[4]

ระเบียบข้อบังคับแก้ไข

พระบรมราชโองการ ค.ศ. 2004 โดย กระทรวงพาณิชย์ และ อุตสาหกรรม เป็นผู้บังคับใช้พระราชบัญญัติตราแผ่นดิน รวมถึงการนำตราแผ่นดินไปใช้ในกิจการทางธุรกิจ – หรือ ปรากฏบนสินค้าที่นำเข้า และ ส่งออก โดยได้ขอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย.[5] ผู้ใดนำตราแผ่นดินไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือ ปรากฏบทสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต จะต้องระวังโทษต่อไปนี้.[6] ผู้ใดนำตราแผ่นดินไปใช้ หรือดัดแปลง แก้ไข โดยไม่ได้รับอนุญาต. ต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 เรียล และ จำคุกสามปี.[5]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "National Flag, Emblem and Anthem". Ministry Of Foreign Affairs. Government of Oman. สืบค้นเมื่อ June 5, 2014.
  2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ complete
  3. Rogers, Stuart (January 31, 2013). "Holidays in man: experience endless beauty". The Daily Telegraph. London. สืบค้นเมื่อ June 5, 2014.
  4. Kamal, Sultana (February 27, 2013). "Khanjar (Dagger): Truly "Iconic" Omani emblem". Times of Oman. Archived from the original on May 30, 2014. สืบค้นเมื่อ May 30, 2014.
  5. 5.0 5.1 "Oman Issues New Guidelines on Use of National Symbols". Muscat Daily. June 18, 2013. Archived from the original on June 5, 2014. สืบค้นเมื่อ June 5, 2014.
  6. Oman Business Law Handbook Volume 1 Strategic Information and Basic Laws. International Business Publications. August 1, 2013. p. 138.