ตราแผ่นดินของเอสโตเนีย

ตราแผ่นดินของเอสโตเนีย เริ่มใช้เมื่อวันที่19 มิถุนายน พ.ศ. 2468 บังคับใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2538 มีส่วนประกอบคือ

  1. โล่ เป็นรูป สิงโตสีน้ำเงิน 3 ตัว พื้นหลังสีทอง
  2. ประคองข้าง เป็นรูป กิ่งโอ๊ก
ตราแผ่นดินของเอสโตเนีย
ตราอาร์มรุ่นต่าง ๆ
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราสาธารณรัฐเอสโตเนีย
เริ่มใช้19 มิถุนายน พ.ศ. 2468 บังคับใช้ 6 เมษายน พ.ศ. 2538
โล่พื้นหลังสีทอง สิงโตสีน้ำเงิน 3 ตัว
ประคองข้างกิ่งโอ๊ก

ตราแผ่นดินของเอสโตเนียในอดีต

แก้

ดูเพิ่ม

แก้