ด้วงเจาะเปลือกไม้สน

ด้วงเจาะเปลือกไม้สน
ด้วงเจาะเปลือกไม้สน
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Arthropoda
ไฟลัมย่อย: Hexapoda
ชั้น: Insecta
อันดับ: Coleoptera
วงศ์: Curculionidae
วงศ์ย่อย: Scolytinae
Latreille, 1807
Genera

See text.

ด้วงเจาะเปลือกไม้สน เป็นหนึ่งในประมาณ 220 สกุล กับ 6,000 ชนิดของด้วงในวงศ์ย่อย Scolytinae