ดีไซน์อินเทลลิเจนซ์

ดีไซน์อินเทลลิเจนซ์ (อังกฤษ: DesignIntelligence) เป็นนิตยสารในสหรัฐอเมริกาในด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สำนักงานอยู่ที่เมืองนอร์ครอสส์ ในรัฐจอร์เจีย ดีไซน์อินเทลลิเจนซ์เป็นที่รู้จักใน การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงในสาขาย่อยด้าน มัณฑณศิลป์ และ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดีไซน์อินเทลลิเจนซ์

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข