ดีบีดีไซเนอร์

ดีบีดีไซเนอร์ (อังกฤษ: DBDesigner) เป็นซอฟต์แวร์สำหรับจัดการเกี่ยวกับ การออกแบบ จัดการ สร้างและการบำรุง ฐานข้อมูล ทำงานบนวินโดวส์และลินุกซ์ ดีบีดีไซเนอร์มีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แบบGPL สร้างโดยบริษัทแฟบฟอร์ซ (fabForce)

การทำงานของซอฟต์แวร์จะมีหน้าตาให้ออกแบบสำหรับ ER diagram และเมื่ออกแบบเสร็จสามารถเชื่อมต่อทำงานกับระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข