การดีบั๊ก

(เปลี่ยนทางจาก ดีบั๊ก)

การดีบั๊ก (อังกฤษ: debugging) หรือ การแก้จุดบกพร่อง[1] คือการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนโปรแกรมที่ช่วยในการดีบั๊ก เรียกว่า ดีบั๊กเกอร์ (โปรแกรมตรวจแก้จุดบกพร่อง)[2]

อ้างอิงแก้ไข