ดิ เอสพลานาด

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ดิ เอสพลานาด (อังกฤษ: the esplanade) อาจหมายถึง