ดิ เอสพละนาด

ดิ เอสพละนาด (อังกฤษ: the esplanade) อาจหมายถึง