ดิจิทัลออดิโอเวิร์กสเตชัน

ดิจิทัลออดิโอเวิร์กสเตชัน (อังกฤษ: digital audio workstation หรือ DAW) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้สำหรับการบันทึกเสียง แก้ไขและการผลิตไฟล์เสียงเช่นเพลง ชิ้นงานเพลง การพูดหรือเสียงประกอบ

การผลิตเพลงใช้ดิจิทัลออดิโอเวิร์กสเตชัน

ดิจิทัลออดิโอเวิร์กสเตชันกลายมาเป็นความหลากหลายโครงแบบในโปรแกรมซอฟต์แวร์เดียวบนแล็ปท็อปที่รวบรวมอยู่ในระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยวในการรวมส่วนประกอบต่างๆที่มีความซับซ้อนอย่างมากในการควบคุมโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลาง ดิจิทัลออดิโอเวิร์กสเตชันในยุคปัจจุบันมีอินเตอร์เฟซเป็นศูนย์กลางที่ช่วยให้ผู้ใช้ดัดแปลงและทำการบันทึกหลายเสียงหรือแทร็ก ผลิตจนออกมาเป็นชิ้นเพลงในที่สุด

DAW ยังถูกนำมาใช้สำหรับการผลิตและบันทึกเสียงดนตรี วิทยุ โทรทัศน์ พอดแคสต์ มัลติมีเดีย และการมิกซ์เสียงที่ซับซ้อน