ดาราจักรชนิดก้นหอยกลาง

เมซีเย 83 ซึ่งเป็นดาราจักรชนิดก้นหอยกลางชนิด SABc ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวงูไฮดรา

ดาราจักรชนิดก้นหอยกลาง คือดาราจักรที่จัดอยู่ระหว่างดาราจักรชนิดก้นหอยมีคานและดาราจักรชนิดก้นหอยไม่มีคาน ใช้ชื่อ SAB ในการจัดประเภทของดาราจักร[1] ชนิดย่อยจะใช้ชื่อ SAB0, SABa, SABb, หรือ SABc

ตัวอย่างแก้ไข

ตัวอย่าง ชนิด ภาพ ข้อมูล บันทึก
SAB0- SAB0- เป็นชนิดของ ดาราจักรชนิดลูกสะบ้า
SAB0 SAB0 เป็นชนิดของ ดาราจักรชนิดลูกสะบ้า
SAB0+ SAB0+ เป็นชนิดของ ดาราจักรชนิดลูกสะบ้า
SAB0/a SAB0/a สามารถพิจารณาว่าเป็น ดาราจักรชนิดลูกสะบ้ากลาง ได้
เมซีเย 65 SABa   M65 เป็น "SAB(rs)a"
เอ็นจีซี 4725 SABab   เอ็นจีซี 4725 เป็น "SAB(r)ab pec"
เมซีเย 66 SABb   M66 เป็น "SAB(s)b"
เมซีเย 106 SABbc   M106 เป็น "SAB(s)bc"
Sculptor Galaxy SABc   Sculptor เป็น "SAB(s)c"
เอ็นจีซี 2403 SABcd   เอ็นจีซี 2403 เป็น "SAB(s)cd"
SABd
SABdm SABdm สามารถพิจารณาว่าเป็น intermediate Magellanic spiral ได้
เอ็นจีซี 4625 SABm   SABm เป็นชนิดของ Magellanic spiral (Sm) เอ็นจีซี 4625 เป็น "SAB(rs)m pec"
Fireworks Galaxy SAB(rs)cd   เอ็นจีซี 4625 เป็น "SAB(rs)cd"

อ้างอิงแก้ไข

  1. de Vaucouleurs, Gerard (1963). "Revised Classification of 1500 Bright Galaxies". Astrophysical Journal Supplement. 8: 31. Bibcode:1963ApJS....8...31D. doi:10.1086/190084.