การจัดประเภทของดาราจักร

การจัดประเภทของดาราจักร เป็นระบบสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นโดยเหล่านักดาราศาสตร์เพื่อใช้ในการจำแนกแยกแยะและจัดหมวดหมู่ดาราจักรทั้งหลายให้ง่ายต่อการศึกษา โดยอาศัยหลักการจากรูปร่างปรากฏของดาราจักรเหล่านั้น มีระบบการจัดประเภทของดาราจักรอยู่หลายประเภทตามลักษณะปรากฏของมัน ระบบที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือระบบของฮับเบิล คิดค้นขึ้นโดย เอ็ดวิน ฮับเบิล ส่วนระบบอื่นๆ ที่ขยายไปจากแนวคิดนี้ได้แก่ ระบบของเจอราร์ด เดอ วาคูลัวร์ และ อัลลัน แซนแดจ

ระบบของฮับเบิล แก้

 
ส้อมแยกประเภทของฮับเบิล

ลำดับฮับเบิล เป็นระบบการจัดประเภทดาราจักรแบบหนึ่ง คิดขึ้นโดย เอ็ดวิน ฮับเบิล ในปี ค.ศ. 1936[1] แผนภาพการจัดประเภทของฮับเบิลมักถูกเรียกว่า "ส้อมแยกประเภท" ตามรูปร่างของมัน ลำดับฮับเบิลแบ่งดาราจักรออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะปรากฏได้แก่

นอกจากนี้ยังมีดาราจักรที่ไม่สามารถจัดเข้าในประเภทไหนเลย เนื่องจากลักษณะปรากฏแปรปรวนไม่แน่ชัด เรียกว่า ดาราจักรไร้รูปแบบ

ระบบของเดอวาคูลัวร์ แก้

ระบบของเยิร์ก (หรือมอร์แกน) แก้

อ้างอิง แก้

  1. Hubble, E. P. (1936). The Realm of the Nebulae. New Haven: Yale University Press. ISBN 36018182.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  • Galaxies and the Universe บทนำว่าด้วยการจัดประเภทของดาราจักร