ดัชนี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ดัชนี (อังกฤษ: index) อาจหมายถึง

ธุรกิจ แก้ไข

สิ่งตีพิมพ์ แก้ไข

วิทยาศาสตร์ แก้ไข

วิทยาการคอมพิวเตอร์ แก้ไข

  • ดัชนีของแถวลำดับ เป็นจำนวนเต็มที่ทำหน้าที่ชี้ไปยังข้อมูลในแถวลำดับ ดัชนีที่ติดกันจะมีผลต่างเป็น 1
  • ดัชนีของแถวลำดับแบบจับคู่ คล้ายกับดัชนีของแถวลำดับ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็ม

เทคโนโลยี แก้ไข