ดัชนี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
สำหรับดัชนีรายชื่อบทความในวิกิพีเดีย ดูที่ พิเศษ:หน้าทั้งหมด

ดัชนี (อังกฤษ: index) อาจหมายถึง

ธุรกิจแก้ไข

สิ่งตีพิมพ์แก้ไข

วิทยาศาสตร์แก้ไข

วิทยาการคอมพิวเตอร์แก้ไข

  • ดัชนีของแถวลำดับ เป็นจำนวนเต็มที่ทำหน้าที่ชี้ไปยังข้อมูลในแถวลำดับ ดัชนีที่ติดกันจะมีผลต่างเป็น 1
  • ดัชนีของแถวลำดับแบบจับคู่ คล้ายกับดัชนีของแถวลำดับ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็ม

เทคโนโลยีแก้ไข