ดัชนี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ดัชนี (อังกฤษ: index) อาจหมายถึง

ธุรกิจ

แก้

สิ่งตีพิมพ์

แก้

วิทยาศาสตร์

แก้

วิทยาการคอมพิวเตอร์

แก้
  • ดัชนีของแถวลำดับ เป็นจำนวนเต็มที่ทำหน้าที่ชี้ไปยังข้อมูลในแถวลำดับ ดัชนีที่ติดกันจะมีผลต่างเป็น 1
  • ดัชนีของแถวลำดับแบบจับคู่ คล้ายกับดัชนีของแถวลำดับ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็ม

เทคโนโลยี

แก้