ดอบรูจาใต้ (บัลแกเรีย: Южна Добруджа, Yuzhna Dobrudzha หรือ Добруджа, Dobrudzha) เป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของบัลแกเรีย เมืองหลักในภูมิภาคนี้ ได้แก่ดอบริชและซีลิสตรา

ดอบรูจาใต้แสดงด้วยสีเหลือง

ดอบรูจาใต้มีพื้นที่ 7,565 ตารางกิโลเมตร และประชากร 358,000 คน

ดูเพิ่มแก้ไข