ดยุกมิเอสโกที่ 1 แห่งโปแลนด์

ดยุกแห่งโปแลนด์

ดยุกมิเอสโกที่ 1 แห่งโปแลนด์ หรือ ดยุกมีแยชกอที่ 1 แห่งโปแลนด์ (โปแลนด์: Mieszko I; [ˈmʲɛʂkɔ ˈpʲɛrfʂɨ] ( ฟังเสียง); ป. ค.ศ. 930 – 25 พฤษภาคม ค.ศ. 992) [1] เป็นพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เปียสต์ซึ่งปกครองประเทศโปแลนด์[2]ตั้งแต่ประมาณ ค.ศ. 960 จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 992 พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในดยุกซีมอมิซูว์แห่งโปแลนด์ และทรงมีพระราชบุตรคือ พระเจ้าโบเลสวัฟที่ 1 ผู้กล้าหาญ ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้รับการราชาภิเษกเป็นกษัตริย์ และกันฮิลด์แห่งเว็นเด็น[3]

ดยุกมิเอสโกที่ 1 แห่งโปแลนด์
ภาพวาดสมมุติโดยยัน มาเตย์โก
ดยุกแห่งโปแลนด์
ครองราชย์ค.ศ. 960–992
ก่อนหน้าดยุกซีมอมิซูว์แห่งโปแลนด์
ถัดไปพระเจ้าโบเลสวัฟที่ 1 ผู้กล้าหาญ
ประสูติราว ค.ศ. 930
สวรรคต25 พฤษภาคม ค.ศ. 992 (พระชนมพรรษาประมาณ 61–62 พรรษา)
พอซนาน ประเทศโปแลนด์
คู่อภิเษกโดบราฟกาแห่งโบฮีเมีย
โอดาแห่งไฮล์เดนสเปิน
พระราชบุตรกับดัชเชสโดบราฟกา:
พระเจ้าโบเลสวัฟ
สเวโตสลาวา สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ และอังกฤษ
พระราชธิดา เจ้าหญิงแห่งพอเมอเรเนีย (?)
วลาดิวอย ดยุกแห่งโบฮีเมีย (?)
กับดัชเชสโอดา:
มิเอสโก
สเวียโตเปค
แลมเบิรต์
ราชวงศ์เปียสต์
พระราชบิดาดยุกซีมอมิซูว์
พระราชมารดาไม่ทราบ
ศาสนาเพแกน (พระราชสมภพ – ค.ศ. 966)
โรมันคาทอลิก (ค.ศ. 966 – สวรรคต)

อ้างอิง

แก้
  1. Historical dictionary of Poland. Greenwood Publishing Group. 1996. ISBN 978-0-313-26007-0.
  2. Witold Chrzanowski: Kronika Słowian: Polanie. 2006. s. 238; Fragments of the history of Western Slavs. t.1–3; Gerard Labuda. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 2003
  3. Rafał T. Prinke. "Świętosława, Sygryda, Gunhilda. Tożsamość córki Mieszka I i jej skandynawskie związki [Świętosława, Sygryda, Gunhilda. The identity of Mieszko I's daughter and her Scandinavian relationships". Academia. สืบค้นเมื่อ 21 กรกฎาคม 2020.
ก่อนหน้า ดยุกมิเอสโกที่ 1 แห่งโปแลนด์ ถัดไป
ดยุกซีมอมิซูว์    
ดยุกแห่งโปแลนด์
(ราชวงศ์เปียสต์)

(ค.ศ. 960 – ค.ศ. 992)
  พระเจ้าโบเลสวัฟที่ 1 ผู้กล้าหาญ