ซ็อกเก็ต

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ซ็อกเก็ต (อังกฤษ: socket) อาจหมายถึง