ซู่เอ๋อร์ฮาชื่อ

ซู่เอ๋อร์ฮาชื่อ (อังกฤษ: Šurhaci ; 1564 – 25 กันยายน 1611) ผู้นำเผ่า หนี่ว์เจิน และสมาชิกของ ราชสกุลอ้ายซินเจว๋หลัว พระองค์เป็นพระอนุชาของ จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โฮ่วจินซึ่งในเวลาต่อมาคือ ราชวงศ์ชิง