บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ซุนเฉิง (จีน: Sun Cheng, เสียชีวิต ค.ศ. 132) ขันทีในราชสำนักสมัย ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก เขาเป็นขันทีที่มีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการตอบโต้การทุจริต

ซุนเฉิง
Sun Cheng
เกิด?
ถึงแก่กรรมค.ศ. 132
ตำแหน่งขันที