ซีโร่

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ซีโร่ มาจากภาษาอังกฤษของคำว่า Zero หมายถึงเลข 0

ตัวละครแก้ไข

ชื่ออื่น ๆแก้ไข