ซีโร่

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ซีโร่ มาจากภาษาอังกฤษของคำว่า Zero หมายถึงเลข 0


ตัวละครแก้ไข