ซีซาร์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ซีซาร์หรือ คาเอซาร์ (Caesar, Cæsar หรือ César) สามารถหมายถึง