เปิดเมนูหลัก
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
ฝูงชนแสดงท่าทางการสดุดีฮิตเลอร์ในเครื่องแบบระหว่างการชุมนุมขนาดใหญ่ที่ทุ่งเทมเพลฮอฟ วันที่ 1 พฤษภาคม 1935

ซีก ไฮล์ (เยอรมัน: Sieg Heil) เป็นคำในภาษาเยอรมัน หมายถึง "ชัยชนะ จงเจริญ" ส่วนใหญ่มักจะใช้ในการชุมนุมทางการเมืองระหว่างยุคนาซีเยอรมนี เมื่อพบกับบุคคลอื่น ควรทำความเคารพด้วยการแสดงการสดุดีฮิตเลอร์และเปล่งเสียง "ไฮล์ ฮิตเลอร์" ส่วนคำว่า "ซีก ไฮล์" มีความแตกต่างกันตรงที่ว่าคำดังกล่าวสงวนไว้ใช้เฉพาะกับการชุมนุมของกลุ่มคนขนาดใหญ่ อย่างเช่น การชุมนุมที่เนือร์นแบร์กเท่านั้น ซึ่งประชาชนนับพันจะเปล่งเสียง "ซีก ไฮล์"

ส่วนในประเทศเยอรมนีในปัจจุบัน การเขียนคำดังกล่าว การออกเสียงหรือการชูแขนขวาขึ้นถูกห้ามเด็ดขาดในเยอรมนี[1] ซึ่งมีโทษจำคุกสามปี[2] ยกเว้นการใช้ทางศิลปะ การเรียนการสอนและทางวิทยาศาสตร์ซึ่งพ้นจากการลงโทษดังกล่าว

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข