ซิลวัน (Silvan) เป็นชื่อเรียกเอลฟ์ประเภทหนึ่งในปกรณัมชุดมิดเดิลเอิร์ธ ของ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน บางครั้งก็เรียกว่า วู้ดเอลฟ์ เอลฟ์ป่า หรือ พรายป่า มักเป็นที่เข้าใจกันในปกรณัมชุดนั้นว่า หมายถึงเอลฟ์ที่อาศัยอยู่ทางฟากตะวันออกของเทือกเขามิสตี้ ในอาณาเขตของป่าเมิร์ควู้ดและลอธลอริเอน ดังปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง ลอร์ดออฟเดอะริงส์ นอกจากนี้คำว่า เอลฟ์ป่า ยังมีที่ใช้ในยุคที่หนึ่งของอาร์ดาในความหมายถึง เอลฟ์แห่งออสซิริอันด์ หรือลายเควนดิ

ซิลวันเอลฟ์จัดว่าอยู่ในกลุ่มตระกูลเทเลริ ในบรรดาสามตระกูลใหญ่ของเอลฟ์ ถ้าพิจารณาโดยละเอียดถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มของเอลฟ์นันดอร์ ที่ผสมข้ามเผ่าพันธุ์กับพวกอวาริ ใช้ชีวิตอย่างอิสระอยู่ในป่า ในยุคหลังเมื่อต้องต่อสู้กับเจ้าแห่งความมืด จึงอยู่ภายใต้การปกครองของเอลฟ์ที่ทรงภูมิสูงกว่า คือพวกซินดาร์และพวกโนลดอร์ ตัวอย่างเช่น เอลฟ์ในป่าเมิร์ควู้ดจะอยู่ใต้การปกครองของกษัตริย์ธรันดูอิล ซึ่งเป็นเจ้านายซินดาร์องค์หนึ่ง ส่วนในลอริเอนอยู่ในปกครองของอัมเดียร์และอัมรอธ ยุคต่อมาจึงอยู่ใต้การปกครองของกาลาเดรียล (โนลดอร์) และเคเลบอร์น (ซินดาร์) เป็นต้น

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้