ซาวอย (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ซาวอย อาจจะหมายถึง