ซาดี การ์โน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ซาดี การ์โน (อังกฤษ: Sadi Carnot) อาจหมายถึง