ชั่วไซ

(เปลี่ยนทางจาก ซั่วไซ)

จวงชินหวัง พระนามเดิมชั่วไซ (17 มกราคม ค.ศ.1629 - 12 มกราคม ค.ศ.1655) เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 5 ของจักรพรรดิฉงเต๋อกับพระชายาเช่อ สกุลเย่เฮ่อน่าลา ซุ่นจื้อปีที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเฉิงเจ๋อจวิ้นหวัง ต่อมาซุ่นจื้อปีที่ 8 ได้รับการเลื่อนเป็นเฉิงเจ๋อยู่ชินหวัง หลังจากเจ้าชายชั่วไซสิ้นพระชนม์ ทายาทคือเจ้าปั๋วกั่วตั๋วได้สืบทอดตำแหน่งต่อในนามจวงจิ้งชินหวัง ในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงได้ทรงนำเชื้อสายจวงชินหวังบรรจุอยู่ในอ๋องพระมาลาเหล็ก

ชั่วไซ
จวงชินหวัง
ก่อนหน้า-
ถัดไปปั๋วกั่วตั๋ว
ครองราชย์ค.ศ. 1651 - 1655
ประสูติ17 มกราคม ค.ศ. 1629
สิ้นพระชนม์12 มกราคม ค.ศ. 1655 (พระชันษา 26 ปี)
พระนามเต็ม
อ้ายซินเจวี๋ยหลัว ชั่วไซ (愛新覺羅 硕塞)
ราชวงศ์ชิง
พระบิดาจักรพรรดิฉงเต๋อ
พระมารดาพระชายาเช่อ สกุลเย่เฮ่อน่าลา

พระวงศานุวงศ์

แก้
 • พระบิดา : จักรพรรดิฉงเต๋อ
 • พระมารดา : พระชายาเช่อ สกุลเย่เฮ่อน่าลา
 • พระโอรส
  • เจ้าชายปั๋วกั่วตั๋ว (博果鐸,1650-1723) จวงจิ้งชินหวัง (莊靖親王,1655-1723)
  • เจ้าชายปั๋วเหวิงกั่วนั่ว (博爾果洛,1651-1712) อี่เก๋อฮุ่ยจวิ้นหวัง (已革惠郡王)
  • เจ้าชายหลัวเอ๋อปู้ (鞥額布,1652-1681) อี่เก๋อเหวินซีเจียงจู (輔國溫僖將軍)
  • เจ้าชายสุยฮา (隨哈,1654-1657)
 • พระธิดา
  • เจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
  • เจ้าหญิงเหอชั่ว เหอซุ่นกงจวู่ (和硕和顺公主,1648–1691);จักรพรรดิซุ่นจื้อทรงรับเป็นพระราชธิดาบุญธรรม


ก่อนหน้า ชั่วไซ ถัดไป
  จวงชินหวัง
(ค.ศ.1651 - 1655)
  ปั๋วกั่วตั๋ว