ซัลเฟต (อังกฤษ: Sulfate) คือเกลือของกรดซัลฟิวริก

โครงสร้างและพันธะของซัลเฟตไอออน
โครงสร้าง Space-filling ของซัลเฟตไอออน

คุณสมบัติทางเคมี แก้

ซัลเฟตไอออนเป็นแอนไอออนหลายอะตอม ที่มีสูตรเอมพิริคัล SO42−และมีมวลโมเลกุล 96.06 ดาลตัน ประกอบด้วยอะตอมกำมะถันอยู่ตรงกลางและมีอะตอมออกซิเจน 4 อะตอมล้อมรอบเรียงกันเป็นรูปทรงสี่หน้า อะตอมกำมะถันมีภาวะออกซิเดชัน +6 และอะตอมออกซิเจนทั้งสี่มีภาวะออกซิเดชัน −2 ซัลเฟตไอออนมี 2 ประจุลบ และมีคู่กรดคือ ไบซัลเฟตไอออนหรือไฮโดรเจนซัลเฟตไอออน (HSO4) ซึ่งมีคู่กรดต่อไป คือกรดซัลฟิวริก (H
2
SO
4
) สารซัลเฟตอินทรีย์อาทิไดเมทิลซัลเฟตเป็นสารประกอบโควาเลนต์และเอสเทอร์ของกรดซัลฟิวริก


ดูเพิ่ม แก้