ช่องมองภาพ (finder) เป็นหน้าต่างสำหรับส่องดูภาพในกล้องถ่ายภาพเพื่อทำการกำหนดองค์ประกอบและโฟกัสด้วยตาก่อนถ่ายภาพจริงลงบนฟิล์มหรือเซนเซอร์รูปภาพ มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับประเภทของกล้อง

ช่องมองภาพของกล้อง Nikon D90

ในกล้องฟิล์มแบบดั้งเดิมเช่นกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวจะอาศัยการสะท้อนด้วยกระจก โดยมีกระจกสำหรับทำการสะท้อนแสงไปยังช่องมองภาพ

สำหรับกล้องดิจิทัลบางรุ่นเช่นกล้องดีเอสแอลอาร์มีช่องมองภาพแบบสะท้อนกระจก ในขณะที่กล้องบางรุ่นมีช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้ภาพที่ผ่านเข้าเซนเซอร์รูปภาพเป็นภาพตัวอย่างและส่งออกไปยังหน้าจอภาพ กล้องแบบนั้นมักถูกเรียกว่ากล้องไร้กระจก