ชิม อึย-กย็อม (เกาหลี: 심의겸; พ.ศ. 2078–2130) เป็นขุนนาง นักเขียน และนักปราชญ์ลัทธิขงจื๊อใหม่ในสมัยราชวงศ์โชซ็อน เขาเป็นผู้นำของฝ่ายตะวันตกในราชสำนักโชซ็อน

ชิม อึย-กย็อม
เกิดพ.ศ. 2078
เสียชีวิตพ.ศ. 2130

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูล แก้