ชิป

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ชิป (chip) อาจหมายถึง