ชัตเตอร์ (shutter) - อุปกรณ์ในกล้องถ่ายภาพ มีหน้าที่ควบคุมแสงผ่านเข้าสู่ตัวกล้องทำหน้าที่เสมือนประตูปิดเปิดรับแสงให้กับหน่วยรับภาพ อยู่ภายในตัวกล้องด้านหน้าของหน่วยรับภาพ ผู้ใช้สามารถปรับตั้งระยะเวลาในการเปิดรับแสงให้กับหน่วยรับภาพ ในสภาวะแสงปกติ เวลาในการเปิดรับภาพเป็นเศษส่วนของวินาที ช่วงเวลาที่มีการเปิดรับแสงเรียกว่าความเร็วชัตเตอร์ (shutter speed) มีหน่วยวัดเป็นตัวเลขจำนวนเต็มเท่ากับส่วนของวินาทีที่เปิดรับภาพ เช่น เปิดรับแสงนาน 1/125 วินาที จะได้ค่าความเร็วชัตเตอร์เท่ากับ "125" หากต้องการกำหนดเวลาการเปิดรับแสงโดยผู้ใช้เองจะใช้อักษร "B" ในกรณีที่เปิดชัตเตอร์นาน 2 วินาที ก็กำหนดค่าความเร็วชัตเตอร์เป็นเลขจำนวนเต็มเท่ากับ "2" เช่นเดียวกับการเปิดนาน 1/2 วินาที  แต่ที่ปุ่มปรับ เลข ”2" สำหรับ 2 วินาทีจะอยู่ต่ำกว่า "B" และมักใช้สีของตัวเลขที่ต่างออกไป

ความเร็วชัตเตอร์ หมายถึงระยะเวลาที่ยอมให้แสงผ่านเข้าไปยังฟิล์มหรือตัวเซนเซอร์รูปภาพ โดยปกติกล้องใช้ระบบกลไกซึ่งเป็นม่านชัตเตอร์วางอยู่ระหว่างเซ็นเซอร์และเลนส์ถ่ายภาพ ซึ่งเป็นตัวควบคุมเวลาในการเปิดและปิดเพื่อควบคุมแสง แต่ในกรณีที่เป็นกล้องคอมแพคหรือกล้อง D-SLR ที่ใช้ระบบ Liveview จะไม่ทำงานด้วยระบบม่านชัตเตอร์ แต่ทำงานด้วยระบบอีเลคโทรนิค (electronic shutter) ซึ่งทำหน้าที่เป็นสวิทเปิดปิดการทำงานของ Photodiodes บนต้วเซ็นเซอร์แทนระบบกลไก ความเร็วชัตเตอร์ที่ใช้โดยส่วนมากแสดงค่าเป็นเศษส่วนของวินาที เช่น 1/2 หมายถึงม่านชัตเตอร์ยอมให้แสงผ่านเข้าไปยังตัวเซ็นเซอร์เป็นเวลาครึ่งวินาทีเป็นต้น

ความเร็วชัตเตอร์กับการถ่ายภาพการใช้ความเร็วชัตเตอร์ในการถ่ายภาพนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของภาพที่ต้องการ เช่น การถ่ายภาพบุคคล ความเร็วชัตเตอร์ต้องมีค่าสูงพอที่จะไม่ทำให้ภาพเกิดการสั่นไหว เป็นผลให้ภาพไม่คมชัด เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้เรามีเทคนิคในการคำนวณหาค่าความเร็วชัตเตอร์ได้อย่างคร่าวๆ ดังนี้ "ความเร็วชัตเตอร์ไม่ควรต่ำกว่าค่า 1/ความยาวโฟกัสของเลนส์" ในกรณีที่ใช้มือถือในการถ่ายภาพ เพื่อป้องกันการสั่นไหว