ความเร็วชัตเตอร์

ความเร็วชัตเตอร์ (shutter speed, SS) ในการถ่ายภาพ คือระยะเวลาที่ ชัตเตอร์ของกล้องถ่ายภาพถูกกด และเปิดรับแสงให้ฟิล์มหรือเซนเซอร์รูปภาพรับแสงผ่านเลนส์[1] ยิ่งเวลาสั้นจะเรียกว่า ความเร็วชัตเตอร์สูง และถ้าเวลายิ่งนานก็จะเรียกว่า ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ

ความเร็วชัตเตอร์เป็นหนึ่งใน 3 ปัจจัยหลักที่กำหนดค่าเปิดรับแสง ร่วมกับ ความไวแสง ISO และ ค่าเอฟ ความเร็วชัตเตอร์ต่ำทำให้วัตถุเบลอได้ง่าย จึงควรตั้งความเร็วชัตเตอร์ให้สูงเวลาที่ถ่ายวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ หรืออาจจงใจใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเมื่อต้องการถ่ายภาพที่สามารถแสดงให้เห็นว่าวัตถุกำลังเคลื่อนไหวอยู่ ความเร็วชัตเตอร์สามารถแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ของภาพถ่ายได้โดยการปรับให้เหมาะสม

ความเร็วชัตเตอร์สูง ได้ภาพที่ชัดเจน
ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ได้ภาพที่แสดงออกถึงการเคลื่อนไหว

อ้างอิง แก้

  1. Sidney F. Ray (2000). "Camera Features". ใน Ralph Eric Jacobson; และคณะ (บ.ก.). Manual of Photography: A Textbook of Photographic and Digital Imaging (Ninth ed.). Focal Press. pp. 131–132. ISBN 0-240-51574-9.