ชอง นานจอง (정난정,?-พ.ศ. 2108) เป็นอนุภรรยาคนโปรดของ ยุน ว็อน-ฮย็อง พระอนุชาของ พระนางมุนจ็อง

ชองนานจอง
ป้ายหลุมฝังศพของ ช็อง นาน-จ็อง ที่ จังหวัดคย็องกี
เสียชีวิต13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2108

ชองนานจอง เกิดเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ในพระราชพงศาวดารของโชซอนได้บันทึกถึงผู้หญิงคนนี้ไว้ว่าเป็นธิดาของ องค์ชายปานึง พระเจ้าอาของ พระเจ้าชุงจง ทำให้นางมีศักดิ์เป็นเชื้อพระวงศ์คนหนึ่งแต่เนื่องจากการลี้ภัยทางการเมืองขององค์ชายปานึงทำให้นางต้องกลายเป็นลูกบุญธรรมของใต้เท้า ชองยุนคยอม แม่ทัพเมืองหลวงในต้นรัชกาลพระเจ้าจุงจง

อุปนิสัยของนางเป็นผู้หญิงที่ทะเยอทะยานทำให้ในที่สุดนางก็ได้เป็นอนุภรรยาของ ยุน ว็อน-ฮย็อง พระอนุชาของพระมเหสีมุนจองและเหตุการณ์สำคัญในรัชกาลพระเจ้าจุงจงหลายครั้งมักจะมีนานจองมาเกี่ยวข้อง

นานจอง ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี ค.ศ. 1565