จูเนียร์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

จูเนียร์ สามารถหมายถึง

นอกจากนี้ จูเนียร์ สามารถหมายถึง นักศึกษา ในระดับชั้นปีที่ 3