จูชิยามะ (ญี่ปุ่น: Jūshiyama โรมาจิ: 十四山村 ทับศัพท์: Jūshiyama-mura) เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในอำเภออามะ จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

จูชิยามะในจังหวัดไอจิ

ในปี ค.ศ. 2003 หมู่บ้านจูชิยามะมีประชากรทั้งสิ้น 5,687 หรือมีความdensityทั้งสิ้น 570.41 คนต่อตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 9.97 ตารางกิโลเมตร

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข