จากัวร์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

จากัวร์ หรือ แจกัวร์ หรือ แจกวาร์ (Jaguar) สามารถหมายถึง